ERP systém vyvinutý na míru pro firmy na zpracování a výrobu plastů!

Poly.ERP bylo vyvinuto na objednávku německého středně velkého výrobce plastů s bohatými zkušenostmi z oboru a roční produkcí přes 150 000 tun!

Hlavním důvodem vytvoření tohoto vysoce specializovaného ERP systému je fakt, že v dnešní době se na trhu pohybuje velké množství dodavatelů ERP systémů , kteří poskytují řešení v oblasti výroby, logistiky, kontroly jakosti, managementu prodeje, atd., ale všechny tyto vlastnosti nejsou dostatečné, pokud je předmětem zájmu zákazníka výroba pomocí receptur.

Hlavním principem je management kvality!

Snížení nákladů spolu s udržením vysoké kvality produktu lze dosáhnout pouze integrací kontroly jakosti přímo do výrobních a obchodních procesů.

Poly.ERP dokáže uspokojit všechny tyto požadavky integrovaným modulem kontroly jakosti.

Plán kontroly receptur rovněž zajišťuje kontrolu jakosti během výroby.

Kontrola jakosti v procesu příjmu surovin je zajištěna plánem kontroly materiálu. Tímto způsobem mohou být také definovány procesy mezi logistikou a kontrolou jakosti při plnění zásobníků.


Vždy aktuální přehled o úbytcích skladového materiálu!

Poly.ERP nabízí možnost sledování surového materiálu a hotových výrobků na základě kontejnerů.

Díky unikátnímu čárovému kódu je možné během obstrarávání zdrojů nebo výroby sledovat každý kontejner pomocí mobilních datových zařízení.

Kompletní historie záznamů pohybu a užití každého kontejneru je dostupná na stisknutí jednoho tlačítka. Každoroční inventura je tímto způsobem významně urychlena a rovněž vysoké náklady a nedostatky zjištěné při inventuře jsou již záležitostí minulosti.

Výroba založená na recepturách

Klíčem konkurenceschopnosti je neustálá optimalizace výrobního procesu, konkrétně nákladů, kvality a orientace na zákazníka.

Poly.ERP nabízí množství přístupů ke zlepšení výrobního procesu díky specializaci na výrobu pomocí receptur.

Řízení zásob v silech

Ať už při sledování dávek, záporném množství materiálu v silu, plnění sila během výroby nebo čerpání během kontroly jakosti, Poly.ERP obsahuje řešení pro každý požadavek zákazníka.


2013
Best of ERP

 

2013
Industriepreis

Finalist European IT &
Software Excellence Awards 2014


Dynamická tvorba ceníků jako jeden z faktorů úspěchu!

V kontextu neustálých cenových fluktuací výrobních surovin je nástroj pro rychlou a přehlednou úpravu cen produktu klíčovou komponentou úspěšného podnikání.

Poly.ERP nabízí možnost vytvářet a vystavovat vlastní ceníky a aktualizovat je na základě přednastavených pravidel kalkulace. Nutnost neustále upravovat měsíční ceníky v Excelovém dokumentu je již minulostí.

Navíc transparentnost a široký rozsah možností cenotvorby v systému Poly.ERP Vám umožní navrhnout optimální cestu k dosažení zisku.

Jednoduché úpravy ceníků založených na cenových indexech

Poly.ERP usnadňuje nejen dosažení a udržení zisku, ale rovněž i možnost zakomponovat do cenotvorby mechanizmus kalkulace ceníků na základě cenových indexů.

Ať už se jedná o index KI, Technon, vlastní indexy, interní úpravy indexů a tvorbu ceníku na míru zákazníkovi, vše je na dosah v systému Poly.ERP. Dopad na Vaše podnikání je transparentní za všech okolností.


Konkureční výhoda díky přístupu k informacím!

Efektivní přísun informací se v dnešní době stává konkurečním faktorem číslo jedna především pro středně velké společnosti.

Poly.ERP bylo navrženo jako široká a provázaná datová základna. Integrovaná aplikace pro management informací poskytuje flexibilní nástroje pro návrh manažerských reportů a ukazatelů specifických pro daný průmysl.

Přístup k informacím díky BI

Integrovaný systém business intelligence umožňuje manažerům i jednotlivým podnikovým oddělením individuální přístup k informacím a analýzám dle jejich aktuálních potřeb. Přitom nejsou třeba žádné zvláštní technické dovednosti.

Ať už se jedná o analýzu hrubého zisku, výrobní čas, prostoje nebo srovnání vybraných ukazatelů skladových zásob, uživatelé Poly.ERP jsou schopni vytvořit vlastní reporty, bez nutnosti žádat IT oddělení společnosti.

Poly.ERP tak dokáže ušetřit Vaše firemní zdroje a podpořit kvalifikovaná rozhodnutí!